Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος)
 
 
  • Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή σε βασικά στοιχεία του Λειτουργικού Συστήματος των Windows XP.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του Λειτουργικού Συστήματος των Windows, όπως: Οργανωση και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Εκτυπώσεις καθώς και μια σειρά ειδικές λειτουργίες του Συστήματος.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού κειμενογράφου Word της Microsoft, όπως: Διαχείριση και Μορφοποίηση Αρχείων, Εκτυπώσεις, Γραφικά και Πίνακες, Συγχώνευση Αλληλογραφίας καθώς και άλλες προχωρημένες τεχνικές χρήσης.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του EXCEL, όπως: Δημιουργία και Εκτύπωση Εφαρμογής, Υπολογισμούς με τύπους και συναρτήσεις, χρήση των Φύλλων Εργασίας, Γραφήματα και Γραφικά.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες της Βάσης δεδομένων Access, όπως: δημιουργία πινάκων, σχεδίαση και σχέση πινάκων, φόρμες, εκθέσεις (αναφορές) και εκτυπώσεις.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint όπως: Δημιουργία, σχεδίαση και μορφοποίηση παρουσιάσεων, προσθήκη Εικόνων και Clip Art, σχεδίαση αντικειμένων και γραφημάτων, δημιουργία Διαφανειών και εκτύπώσεις.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη λειτoυργία και την αξιοποίηση του Internet, όπως: περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και Αναζητήσεις, ρυθμίσεις του Internet Explorer, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Οργάνωση Μηνυμάτων και Διευθύνσεων.
 
 

Moodle Theme by Solutions Quality Learning designed by Evi Dougali