Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος)
 

Επιστρέφετε σε αυτό το ιστοχώρο;

Εισέλθετε εδώ χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
(Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας)Βοήθεια με Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας (νέο παράθυρο)
Μερικά μαθήματα μπορεί να επιτρέπουν πρόσβαση επισκεπτών
Ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης;

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί.
• - το όνομα χρήστη αποτελείται από πρόθεμα 4ψηφίων, την ΑΝΩ παύλα και άλλα 5 ψηφία (π.χ. 0001-00001)
• - το όνομα χρήστη ΔΕΝ περιέχει κενά, κάτω παύλα ή άλλα σημεία στίξης
• - το όνομα χρήστη ΔΕΝ είναι ποτέ το ονοματεπώνυμο σας

2) Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί.
• - ο κωδικός πρόσβασης αποτελείται από 6 ψηφία
• - δεν περιέχει γράμματα, κενά, σημεία στίξης κλπ

3) Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα τα cookies στον Internet Explorer.
• - Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Internet Explorer, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα τα cookies, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
• Στον Ιnternet Explorer (έκδοση 6.0 ή ανώτερη), επιλέγετε Tools/ Εργαλεία Internet Options/ Επιλογές Internet και στην καρτέλα Privacy & Security/ Απόρρητο/ Εμπιστευτικότητα, πατήστε το κουμπί Default/ Προεπιλογή και μετά ΟΚ.

 

Moodle Theme by Solutions Quality Learning designed by Evi Dougali